FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ČO JE CIEĽOM TEJTO KAMPANE?

 

Spájame sa a mobilizujeme, aby sme spoločne zachránili Arktídu. To znamená, že chceme:

 

Vytvoriť chránenú oblasť v neobývanej oblasti okolo severného pólu - v regióne, ktorý je v medzinárodných vodách.

Zakázať pobrežné ropné vrty v širšom arktickom regióne.

Ukončiť neudržateľný priemyselný rybolov v oblasti Arktídy, kde sa predtým nikdy nelovilo.

 

ČO JE ARKTÍDA?

 

Arktída je polárna oblasť ležiaca v najsevernejšej časti Zeme. Táto unikátna prírodná oblasť je jedným z posledných nedotknutých území na svete. Aj zdanlivo nehostinná krajina je domovom mnohých druhov živočíchov ale aj ľudí. Život v Arktíde sa prispôsobil extrémnym podmienkam, zároveň je však vysoko citlivý a s každou zmenou či poškodením sa ťažko vyrovnáva. Mnohé druhy zvierat sa inde na svete nevyskytujú, pokiaľ ľadová pokrývka úplne zmizne, vyhynú.

 

ČO ZNAMENÁ CHRÁNENÁ OBLASŤ V ARKTÍDE?

 

Bola by to plne chránená morská rezervácia, kde by sa nemohla ťažiť ropa, ani priemyselne loviť ryby. Na dopravu by sa tu uplatňovali prísne kontroly životného prostredia. Takto chránené územie by sa nachádzalo v medzinárodných vodách Arktídy a rozprestieralo by sa od Severného pólu až po hranicu vzdialenú 200 námorných míľ od výlučnej ekonomickej zóny každého z arktických pobrežných štátov.

 

PREČO SA TOPENIE ARKTICKÉHO ĽADU TÝKA AJ MŇA?

 

Týka sa to nás všetkých. Arktída totiž udržuje svetovú klímu v rovnováhe a je dôležitá pre udržanie rovnováhy života na Zemi. Arktída funguje ako „chladnička sveta" a ochladzuje planétu. Spaľovať fosílne palivá, ktoré prispievajú ku klimatickej zmene a roztápajú ľad, je ako nechať dvere chladničky otvorené. To preto, že biely ľad je vysoko reflexný a väčšinu slnečnej energie odrazí späť do vesmíru. Ako sa ľad roztápa, zväčšuje sa tmavá hladina oceánu, ktorá naopak slnečné lúče pohlcuje, čo spôsobuje ďalšie otepľovanie a ešte rýchlejšie roztápanie ľadu. 

 

Ďalší začarovaný kruh predstavuje aj roztápanie permafrostu, trvalo zamrznutej pôdy, ktorá sa v Arktíde nachádza na pevnine i na morskom dne v plytkých vodách. Otepľovanie vedie k jej topeniu, čím sa do atmosféry uvoľňuje metán, veľmi silný skleníkový plyn, ktorý bol do tej doby viazaný v pôde. To opäť urýchľuje otepľovanie, ktoré vedie k ďalšiemu topeniu permafrostu.

 

PREČO ARKTÍDA POTREBUJE POMOC PRÁVE TERAZ?

 

Arktída je jedinečné a vzácne územie. Je tiež domovom mnohým druhom zvierat, ktoré nikde inde na Zemi nežijú. Zároveň hrá kľúčovú úlohu v regulovaní globálnej klímy. Ale Arktída je v ohrození. Ohrozuje ju klimatická zmena, ropné spoločnosti so záujmom ťažiť ropu v nebezpečných vodách Severného ľadového oceánu, industriálny rybolov a lodnou dopravou – všetko v sprievode ústupu morského ľadu. Za posledných 30 rokov sme stratili 75% arktického morského ľadu (merané objemom v lete). S topiacim sa ľadom sa toto územie stáva dostupnejším a narastá tak vidina ziskov z ťažby ropy, vzácnych kovov a z lovu rýb. Spoločnosti sa tiež nevedia dočkať využívania severnej trasy na to, aby si skrátili prepravné cesty. Toto všetko so sebou prináša obavy z ropných únikov, znečistenia, podmorského hluku, invazívnych druhov, nadmerného rybolovu a poškodenia biotopu.

 

AKO EŠTE MÔŽEM POMÔCŤ?

 

Prvý krok je podpis petície na www.ZachranmeArktidu.sk. Šírte túto petíciu aj medzi svojimi priateľmi a rodinou, zdieľajte našu kampaň a zmobilizujte čo najviac ľudí v čo najkratšom čase. Ideme proti svetovým veľmociam a silným korporáciám. Nebude to ľahké. Ak kampaň vyhráme, bude to práve vďaka tomu, že sa nás spojilo tak veľa.

 

ALE ARKTICKÉ ŠTÁTY TÚTO KAMPAŇ NEPODPORUJÚ,

CHCÚ SPOLUPRACOVAŤ SO ZNEČISŤOVATEĽMI, JE TO TAK?

 

Arktické štáty cítia za ochranu Arktídy veľkú zodpovednosť. Dohovor OSN o morskom práve venuje osobitnú pozornosť polouzavretým moriam a  zaľadneným vodám a žiada, aby štáty spolupracovali a zabezpečili ochranu životného prostredia. Inými slovami, medzinárodné právo hovorí, že by mali našu kampaň podporovať. Politici arktických štátov sa musia zobudiť a začať rýchlo konať. V mnohých arktických štátoch už obyvatelia od svojich politikov žiadajú aktívny prístup. Nedávny prieskum ukázal, že v každej arktickej krajine ľudia žiadajú, aby bol Arktický oceán ochránený od ropných vrtov a iných foriem ťažkého priemyslu. Diskusiu rozprúdime silou čísel a silou zmyslu našej kampane a prinútime vlády konať.

 

V ARKTÍDE ŽIJÚ 4 MILIÓNY ĽUDÍ. POKRYJE CHRÁNENÉ ÚZEMIE TO, KDE ŽIJÚ?

 

Táto kampaň nemá za cieľ vyhlásiť chránenú oblasť na celom území Arktídy a nechceme ani úplný zákaz rybolovu. Chránené by malo byť neobývané územie okolo severného pólu, do 200 námorných míľ od výlučnej ekonomickej zóny každého z arktických pobrežných štátov. V ruskej časti Arktídy už pozorujeme negatívne dôsledky ropného priemyslu. Spôsob života a budúcnosť tamojších ľudí úplne zničila ťažba ropy. V iných častiach Arktídy sa to nesmie zopakovať.

 

KOĽKO ROPY JE POD ARKTÍDOU? NEPOTREBUJEME JU NÁHODOU?

 

Americký geologický prieskum odhaduje, že v tomto regióne sa môže nachádzať 13% z doteraz neobjavených svetových rezerv ropy, teda asi 90 miliárd barelov. Toto je iba odhad – nikto v skutočnosti nevie, koľko ropy tam je a či bude možné ju vyťažiť. Množstvo 90 miliárd barelov by stačilo svetu na tri roky. Celý svet by za to však zaplatil privysokú cenu. Je potrebné myslieť do budúcnosti – čo potom, ak sa všetky zásoby ropy minú? Namiesto ťažby fosílnych palív by sme mali z dlhodobého hľadiska investovať do nízko uhlíkových riešení - aby sme si napríklad mohli autá dobíjať cez obnoviteľné zdroje.

 

PREČO JE ŤAŽBA V ARKTÍDE ZLÝ NÁPAD?

 

Veľké ropné spoločnosti na čele s firmou Shell nevidia v ustupujúcom ľade varovanie, ale príležitosť, ako sa ľahšie dostať k novým ropným poliam. Je to šialenstvo.

 

Ťažba je nebezpečná. Samotná ťažba je kvôli extrémnym podmienkam v polárnych oblastiach nebezpečnejšia ako kdekoľvek inde na svete. Ropný priemysel má pritom problémy so znečistením už v Európe, Ázii aj v Amerike.

Ropa by mohla unikať viac ako rok. Ťažba ropy je kvôli zamŕzajúcemu možná iba v letných mesiacoch. V prípade havárie budú musieť záchranné tímy Arktídu opustiť až do ďalšieho leta, aj keby ropa z vrtu stále unikala.

Nepripravenosť a takmer žiadny záchranný plán. Arktída je veľmi vzdialená a k dispozícii je len málo technického vybavenia. Pri ropnej havárii v Mexickom zálive pred tromi rokmi bolo použitých vyše 6000 lodí. Shell ich má vo svojom krízovom pláne deväť.

Odstránenie ropy z ľadu je takmer nemožné. Tradične používané technológie sú pri silnom ľade nepoužiteľné. Ropa v chladných vodách je hustejšia a viskóznejšia, aj pre baktérie rozkladajúce ropu v prírode je náročnejšie ju odbúrať.

Ropa by poznačila polárnu oblasť na desaťročia. Aj viac ako 20 rokov od nehody Exxon Valdez sa pri pobreží Aljašky stále nachádzajú zvyšky uniknutej ropy.

Miestny ekosystém je zraniteľný. Živočíchy ale aj ľudia žijúci v polárnych oblastiach, sú závislí od morských a pobrežných zdrojov potravy. V prípade ropného znečistenia by o svoj zdroj obživy prišli.

Ropa iba na tri roky. Zásoby ropy v Arktíde by uspokojili svetový dopyt po rope iba na tri roky. Čiže celkový problém globálnych zásob nevyrieši a prechod na iné zdroje je nevyhnutný.

 

AKÝ PRAVDEPODOBNÝ JE ÚNIK ROPY V ARKTÍDE?

 

Predstavte si, koľko ropných havárií sa už stalo v plytkých a teplých vodách tropických morí. Teraz ťažbu ropy presuňme do nevyspytateľnej oblasti s extrémne nízkymi teplotami, morským ľadom, gigantickými vlnami, silným vetrom. To už nesie väčšie riziko havárie, však? Človek by aspoň predpokladal, že ropné spoločnosti budú mať technológiu potrebnú pre ťažbu v tak nehostinnej oblasti, prípadne efektívny záchranný plán v prípade havárie. Samy ropné spoločnosti však priznávajú, že v Arktíde sa dá urobiť len málo preto, aby sa zabránilo havárii podobnej ako na Deepwater Horizon v Mexickom zálive. 

 

Je šanca jedna ku piatim, že počas ťažby ropy v Severnom ľadovom oceánu pri Aljaške, ktorá je predmetom diskusie, dôjde k veľkému úniku ropy. Predpokladá to Minerals Management Service, americká agentúra pre spravovanie nerastného bohatstva. To by v tomto regióne malo katastrofické následky - zničilo by to unikátny ekosystém a spôsobilo vážne problémy domácemu obyvateľstvu, ktorého živobytie závisí od tohto regiónu.