Arktis hotas av vårdslösa regeringar och storföretag. Du kan skydda Arktis.

  • Arktis angår oss alla

  • Företag och regeringar vill borra efter olja bland de smältande isarna

  • Förbränning av olja var det som fick isen att börja smälta

  • Vi måste skydda Arktis vatten från oljeborrning och ohållbart fiske

  • Skriv under idag och kräv att världens ledare skyddar området kring Nordpolen

MÅL:
6 000 000

5 905 891 HAR SKRIVIT UNDER

Stäng

Ja! Jag är med och skyddar Arktis.

Var med och rädda Arktis! Skriv under uppropet och anslut dig till de miljontals människor som vill att Arktis ska skyddas. Vårt mål är att skapa en fristad runt Nordpolen och förbjuda oljeborrning och industriell exploatering i området

DEN SENASTE SIGNATUREN:

  • mindre än en minut
  • John, Storbritannien

Kräv att Arktis skyddas mot den ansvarslösa jakten på olja och det storskaliga industriella fisket - och att Nordpolen görs till ett gemensamt naturreservat.

Arktis smälter

Den arktiska isen, som påverkar hela jordens klimat, smälter snabbare och snabbare. De senaste 30 åren har vi förlorat tre fjärdedelar av havsisen på världens topp.

Desktop_arctic-in-danger

I över 800 000 år har is varit en del av det Arktiska havet. Den smälter på grund av vår användning av fossila bränslen. För första gången sedan vi människor började leva på jorden, riskerar vi att Arktis inom en nära framtid blir helt isfritt. Det vore katastrofalt, inte bara för de människor, isbjörnar, narvalar, valrossar och andra arter som lever i Arktis, utan även för resten av världens människor och djur. Isen på toppen av klotet reflekterar mycket av solens varma strålar och håller på det sättet temperaturen nere och vädersystemen stabila. Arktis är världens kylskåp.

För att skydda Arktis måste vi göra något idag. Skriv under

Oljeborrning

En Arktisk oljekapplöpning har startat. Shell, Maersk, BP, Statoil och andra oljegiganter är beredda att riskera en oljekatastrof i det sårbara Arktis för att komma åt de allra sista svarta dropparna.

Desktop_sta-what-do-villains-get

Samma oljekoncerner som fått Arktis is att smälta är redo att göra vinst på katastrofen. De vill suga upp de sista dropparna, trots att det bara finns tillräckligt med olja i Arktis för att hålla världen med olja i tre år. Det kan ge dem ekonomisk vinst, men riskerna är enorma. Regeringsinstanser över hela världen har uttryckt att det är så riskabelt att borra efter olja i Arktis att man bör avstå helt. Ett oljeutsläpp i de isiga vattnen är omöjligt att hantera. Det skulle få katastrofala konsekvenser för den arktiska miljön. Stora isberg på kollisionskurs med oljerborrplattformarna måste bogseras undan, och för att smälta de mindre isbergen använder oljebolagen jättelika vattenkanoner. Om vi tillåter oljebolagen att borra i Arktis är det bara en tidsfråga innan en olycka inträffar. Det får inte ske!

Vi behöver ett förbud mot oljeborrning i de arktiska vattnen. Skriv under nu

Industrifiske

Industrifiskeflottorna börjar tråla i de Arktiska vattnen.

Desktop_sta-what-do-we-get

Befolkningen i Arktis har levt av havet på ett hållbart sätt i tusentals år, men hotas nu av storskaligt och oreglerat fiske.

Vi måste få ett förbud mot destruktivt fiske i de Arktiska vattnen. Skriv under nu

Politiskt och militärt maktspel

Arktiska länder sänder militära fartyg till Arktis i högre grad än förr, och flera regeringar talar om ökad militär aktivitet i Arktis.

Desktop_military

Flera länder gör anspråk på Nordpolen. Både Ryssland och Norge har skapat "arktiska bataljoner" redo att skydda nationella intressen. Men Nordpolen bör hållas fritt från politiska och militära konflikter. Nordpolen ska vara ett gemensamt naturreservat som gagnar allt liv på jorden.

Undvik terrritoriala konflikter i Arktis. Skriv under nu

Flaggan

Det finns ingen regering som skyddar Arktis idag, bara länder och bolag som kämpar om att få en bit av kakan.

Desktop_sta-what-we-should-do

Vi är människor på planeten. Varenda en påverkas av Arktis, eftersom den vita, Arktiska isen reflekterar solens strålar och därmed håller temperaturen nere och vädersystemen stabila.

Arktis är klimatkrisens frontlinje. Här stiger temperaturen dubbelt så fort som i resten av världen. Det är också en ny front för oljeindustrin som är beredd att gå till ytterligheter för att få ner slangen i de sista oljereserverna.

Genom att stoppa den giriga arktiska oljekapplöpningen skapar vi grogrund för ett skifte i vår energiförsörjning, och påskyndar utvecklingen mot en framtid utan olja, kol och gas. Ju snabbare vi skiftar till förnybara energikällor desto bättre är det för våra barn.

Vi vet att vi har världens mäktigaste företag emot oss. Men tillsammans är vi starkare än något företag eller land. Vår gemensamma strävan efter en hållbar framtid överskrider gränser och annat som skiljer oss. Tillsammans är vi den starkaste rösten i världen.

För 30 år sedan lanserade vi en motsvarande kampanj för Antarktis i syd. Ingen trodde att det skulle lyckas, men det gjorde det, och Antarktis har sedan dess varit fredat.

Nu gäller det Arktis. Var med och skydda Arktis. Skriv under