Klimaet er i endring. Isen smelter. Arktis er i tillegg truet av oljeboring, skipsfart og industrielt fiske. Du kan redde Arktis.

  • Vi er alle avhengige av Arktis for et stabilt klima

  • Men selskaper og regjeringer vil bore etter olje i den smeltende polisen

  • Bruk av fossile energikilder er det som er årsaken til at isen smelter nå

  • Vi må beskytte Arktis mot oljeboring og ikke bærekraftig fiske

  • Skriv under nå og krev av verdens ledere at Arktis må vernes for oss og fremtiden

MÅL:
10,000,000

6,057,308 HAR SIGNERT

Lukk

Ja! La oss beskytte Arktis

Ja! La oss beskytte Arktis. Skriv under for å bli med millioner av andre som støtter kravet om å beskytte Arktis. Vi vil opprette et internasjonalt verneområde rundt Nordpolen og forby oljeboring og ødeleggende industriell virksomhet i det sårbare Polhavet.

HAR AKKURAT SIGNERT:

  • less than a minute
  • John, United Kingdom

Krev at Arktis beskyttes mot oljeboring og industrielt fiske – og at Nordpolen blir et felles, globalt naturreservat for fred og forskning.

Arktis smelter

Isen i Arktis som verdens klima er avhengig av, forsvinner. Raskere og raskere. De siste 30 årene har vi mistet tre fjerdedeler av de flytende ismassene.

Desktop_arctic-in-danger

I over 800.000 år har isen ligget permanent i Det arktiske hav. Nå smelter den, fordi vi forbrenner fossil energi. Vi risikerer at Arktis i nær framtid bli isfritt for første gang i menneskehetens historie. Dette er ødeleggende, ikke bare for folk som bor der, og for isbjørn, narhval og hvalross – men for dyr og mennesker på hele jorda. Ismassene på verdens tak reflekterer mye av varmen fra sola tilbake i rommet. Slik kjøler den jorda ned, og stabiliserer klimaet. Beskytter vi isen, beskytter vi oss selv.

For å redde Arktis trengs handling. Skriv under nå.

Oljeboring

Det er oljefeber i Arktis. Shell, BP, Exxon, Gazprom, Statoil og andre er villige til å risikere en oljekatastrofe i det sårbare Arktis for å pumpe opp olje.

Desktop_sta-what-do-villains-get

De samme oljeselskapene som har fått Arktis til å smelte, vil nå tjene økonomisk på at isen blir borte. De vil hente ut opptil 90 millioner fat olje i nord, og selv dette vil bare kunne dekke verdens oljeavhengighet i tre år. Myndighetsinstanser verden over har erklært at oljeboring i Arktis er så risikabelt at det bør unngås. I det kalde vannet er det nesten umulig å håndtere oljeutslipp. Et utslipp vil få katastrofale følger for det sårbare miljøet i Arktis. For å kunne bore, må oljeselskapene rydde unna isfjell og bruke digre slanger med varmt vann for å smelte flytende is. Hvis vi lar oljeselskapene bor ei Arktis, vil det bare være et spørsmål om tid før det skjer et stort utslipp. Vi må ikke la det skje i Arktis!

Oljeutvinning i Arktis må forbys. Skriv under nå.

Storindustrielt fiske

Store trålere har begynt å tømme de arktiske farvannene.

Desktop_sta-what-do-we-get

Befolkningene i Arktis har levd av havet på bærekraftig vis i tusenvis av år, men fangsten deres trues nå av et storstilt, uregulert industrielt fiskeri hvor bunntrål også ødelegger uoppdaget havbunn.

Industrielt fiske i Arktis må forbys. Skriv under nå.

Politisk og militært maktspill

Flere arktiske land sender oftere flåtefartøyer til Arktis, og myndigheter og etterretninger verden over snakker om økte militære utfordringer i området.

Desktop_military

Countries are scrambling to claim Arctic territory. As the Wikileaks cables show, the US has spoken of “increased military threats in the Arctic” and Russia predicts “armed intervention” in the future.

Tre land er i gang med å gjøre krav på Nordpolen. Landene rundt Arktis ruster opp, og både Russland og Norge har dannet «arktiske styrker» som skal kjempe for deres nasjonale interesser. Men vi må unngå politisk og militær konflikt om Nordpolen – den bør bli et globalt, fredelig, felles naturreservat til beste for livet på jorda.

Unngå konflikt om suverenitetsspørsmål. Skriv under nå.

Du kan være med og redde Arktis.

Ingen hær eller regjering beskytter Arktis mot land og selskaper som vil ha sin del av kaka. Hjelp oss å plante et flagg for framtiden på Nordpolen.

Desktop_sta-what-we-should-do

Vi er mennesker på planeten. Hver og en av oss påvirkes av tilstanden i Arktis, fordi isen kaster solas stråler tilbake, og på den måten holder temperaturen nede og stabiliserer værsystemene. Arktis bør tilhøre oss alle.

Arktis er også i frontlinjen for klimaendringene. Her øker temperaturen dobbelt så raskt som ellers på jorda. Området er samtidig frontlinje for oljeindustrien, som vil ha sugerøret sitt ned i nye reserver.

Ved å stanse den grådige oljejakten i Arktis legger vi til rette for ennødvendig endring i verdens energiforsyning, og bidrar til den nødvendige overgangen fra olje, kull og gass til sol, vann og vind. Jo raskere skiftet kommer, jo bedre muligheter får våre barn.

Vi vet at vi utfordrer verdens mektigste land og selskaper. Men sammen er vi sterkere enn noe land og selskap. Vårt felles ønske om en grønn og frerdelig framtid forener oss på tvers av alle grenser og gjør oss sterke. Derfor tar vi navnet ditt og en million andres med til Nordpolen og planter det sammen med et flagg for framtiden. Flagget er laget av ungdom og viser at vår felles visjon om en grønn og fredelig framtid er avhengig av at vi beskytter Arktis.

Men flagget er bare et symbol. Vi vil også konfronterer ledere verden over og avkreve dem svar om Arktis på dine vegne. Når vi er mange nok, vil vi kreve at FN beskytter Arktis. For 30 år siden lanserte vi en tilsvarende kampanje for Antarktis i sør. Ingen trodde vi ville lykkes, men det gjorde vi, og siden det har Antarktis vært fredet. Nå står Arktis for tur.