De Noordpool wordt bedreigd door olieboringen, industriële visserij en militaire operaties.

  • Onze planeet heeft een gezonde Noordpool nodig

  • Maar bedrijven en regeringen willen naar olie boren in het smeltende ijswater

  • Fossiele brandstoffen zoals olie veroorzaken nu net de opwarming van de aarde die het poolijs doet smelten

  • We moeten de Arctische wateren beschermen tegen olieboringen en onduurzame visvangst

  • Teken nu en vraag de wereldleiders om een wereldreservaat aan de Noordpool op te richten

DOEL:
10.000.000

6.064.503 HEBBEN ONDERTEKEND

Sluiten

Ja! We roepen de Noordpool uit tot wereldreservaat

Teken de petitie en eis net als miljoenen anderen bescherming voor de Noordpool. We willen dat offshore olieboringen en andere verwoestende activiteiten in het hele noordpoolgebied verboden worden.

LAATSTE HANDTEKENING:

  • minder dan een minuut
  • John, Verenigd Koninkrijk

Vraag de wereldleiders om een wereldreservaat op te richten in het niemandsland rond de Noordpool en een verbod in te stellen op olie-ontginning en industriële visvangst in de Arctische wateren.

De Noordpool smelt

Het arctische ijs dat voor iedereen zo belangrijk is, slinkt. Snel.

In de voorbije 30 jaar verloren we drie vierde van de drijvende ijskap op de Noordpool.

Meer dan 800.000 jaar was ijs een constante in de Noordelijke IJszee. Nu smelt het door onze fossiele brandstoffen. Het gebied kan binnenkort voor het eerst in de menselijke geschiedenis volledig ijsvrij zijn. Dit zou niet alleen een vernietigende impact hebben op de mensen, ijsberen, narwallen, walrussen en andere soorten die hier leven - maar ook op de rest van ons. Het ijs aan de Noordpool kaatst veel zonnewarmte terug en houdt zo de hele planeet koel en het klimaat onder controle. Het ijs beschermen betekent alle leven op aarde beschermen.

Als we vandaag niets doen, is de Noordpool verloren. Teken nu.

Olieboringen

De olierush op de Noordpool is een feit. Shell, BP, Gazprom en andere willen hier een olieramp riskeren om amper 3 jaar van de mondiale vraag in te vullen.

Desktop_sta-what-do-villains-get

Dezelfde oliemaatschappijen die de opwarming van de aarde veroorzaken, willen munt slaan uit het smelten van het noordpoolijs. Ze willen nieuwe oliereserves aanboren om tot 90 miljard vaten olie op te pompen. Dat brengt heel wat geld in het laatje, maar kan de wereld slechts 3 jaar van olie voorzien.

Gelekte regeringsdocumenten verklaren dat olielekken in het ijskoude water "bijna onmogelijk" gedicht kunnen worden en dat onvermijdelijke fouten het kwetsbare noordpoolgebied zwaar zouden aantasten.

Om naar olie te boren in de Noordpool moeten oliemaatschappijen ijsschotsen uit de weg slepen en met reusachtige slangen warm water spuiten op drijfijs. Als we dit toelaten, is een olieramp slechts een kwestie van tijd. We hebben gezien welke ongelooflijke schade de Exxon Valdez en de Deepwater Horizon hebben aangericht - dit mogen we niet in het noordpoolgebied laten gebeuren.

Olieontginning in de Arctische wateren moet verboden worden. Teken nu.

Industriële visvangst

Industriële vissersvloten wagen zich aan de Arctische wateren.

Desktop_sta-what-do-we-get

De lokale bevolking in het noordpoolgebied vist al tienduizenden jaren op een duurzame manier maar daar dreigt een einde aan te komen als we enorme visbedrijven hun gang laten gaan in de Noordelijke IJszee.

We hebben een verbod op niet-duurzame, industriële visvangt in de Arctische wateren nodig. Teken nu.

Oorlog

Arctische landen maken zich op voor een conflict over het noordpoolgebied.

Desktop_military

Zoals blijkt uit telexen van WikiLeaks, spreken de VS van "verhoogde militaire dreiging in de Noordpool" en voorspelt Rusland een "gewapende interventie" in de toekomst.

De oorlogsdreiging in het noordpoolgebied is een feit. Landen rond de Noordpool kopen onderzeeërs, straaljagers en door kernenergie aangedreven ijsbrekers aan om hun claims met geweld op te eisen. Zowel Rusland als Noorwegen hebben aangekondigd "Arctische bataljons" op te richten om hun nationale belangen te verdedigen. Samen met de toegenomen militarisering proberen zes landen delen van het niemandsland - waaronder de Noordpool - op te eisen.

Dat gebied behoort momenteel iedereen toe. Laten we dat zo houden en het Hoge Noorden uitroepen tot een wereldreservaat voor alle leven op aarde.

Geen enkel land bezit het noordpoolgebied. Dat moet zo blijven. Teken nu.

Jij / De Vlag

Verschillende landen en bedrijven hebben hun begerig oog laten vallen op de Noordpool. Het is aan ons om deze unieke en ongerepte regio te beschermen.

Desktop_sta-what-we-should-do

Er leven 6,9734,324,234 mensen op onze planeet. Ieder van ons heeft baat bij een intact noordpoolgebied: doordat het ijs de zonnestralen weerkaatst, regelt de Noordpool het weer op aarde.

Maar de klimaatverandering laat zich al voelen in de Noordpool - de temperatuur stijgt hier tweemaal sneller dan elders. Het is ook onontgonnen terrein voor de olie-industrie - een van de meest vervuilende fossiele brandstoffen die verantwoordelijk is voor het smelten van het ijs in de eerste plaats.

Door de nieuwe rush op de Noordpool te stoppen, scheppen we de voorwaarden voor een radicale ommekeer in onze manier van energie opwekken, waardoor we onze kinderen een behouden planeet kunnen nalaten.

We beseffen dat we hierin lijnrecht tegenover de machtigste landen en bedrijven ter wereld staan.

Maar samen zijn we sterker dan welk nationaal leger of bedrijfsbudget ook. Onze gedeelde bezorgdheid over de planeet die we nalaten, overstijgt alle grenzen die ons verdelen en maakt ons - samen - de grootste kracht vandaag.

30 jaar geleden lanceerden we een gelijkaardige campagne om de Zuidpool te beschermen. Niemand geloofde dat we daarin zouden slagen, maar toch is het ons gelukt een soort reservaat rond de Zuidpool op te richten.

Nu is de Noordpool in gevaar.

Red de Noordpool. Teken nu.