Arktista uhkaavat ilmastonmuutoksen lisäksi öljynporaus ja teollinen kalastus. Sinä voit pelastaa Arktiksen.

  • Me olemme kaikki riippuvaisia Arktiksen hyvinvoinnista

  • Mutta öljy-yhtiöt ja valtiot haluavat porata öljyä sulavan jään keskellä

  • Öljyn käyttö ajoneuvoissa ja lämmityksessä aiheutti jään sulamisen ennennäkemättömän vähiin

  • Meidän on suojeltava Arktista öljynporaukselta ja teolliselta kalastukselta

  • Allekirjoita nyt ja vaadi maailman johtajia perustamaan Arktikselle maailmanlaajuinen suojelualue

TAVOITE:
10.000.000

6.080.997 ON ALLEKIRJOITTANUT

Sulje

Kyllä! Julistetaan Arktis suojelualueeksi.

Allekirjoita vetoomus Arktiksen suojelemiseksi. Haluamme perustaa pohjoisnavan ympärille suojelualueen ja kieltää öljynporauksen sekä teollisen kalastuksen Pohjoisella Jäämerellä.

UUSIN OSALLISTUJA:

  • alle minuutti
  • John, Britannia

Liity Arktiksen pelastajiin. Kehota maailman johtajia perustamaan koko ihmiskunnalle kuuluva suojelualue pohjoisnavan ympärille. Pyydä heitä myös kieltämään öljynporaus ja teollinen kalastus arktisilla vesillä.

Arktis Sulaa

Meille kaikille tärkeä arktinen merijää on katoamassa. Nopeasti.

Desktop_arctic-in-danger

Viimeisen 30 vuoden aikana olemme menettäneet kolme neljäsosaa pohjoisnapaa ympäröivästä jääpeitteestä. Satelliittien ja tutkijoiden mittaama jään määrä romahtaa kesäisin jo niin pieneksi, että tutkijat ovat alkaneet puhua Arktiksen ”kuoleman kierteestä”.

Yli 800 000 vuotta jää on ollut pysyvä osa Pohjoista jäämerta. Jää sulaa fossiilisten polttoaineiden aiheuttaman ilmastonmuutoksen vuoksi. Saatamme jo lähitulevaisuudessa nähdä Pohjoisen jäämeren täysin sulana ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historian aikana. Merijään katoaminen olisi tuhoisaa alueen alkuperäiskansojen, jääkarhujen, sarvivalaiden, mursujen ja muiden lajien lisäksi myös meille.

Arktis on eräänlainen maapallon ilmastointilaite. Merijää heijastaa suuren osan auringon lämmöstä takaisin avaruuteen, viilentäen näin koko planeettaa. Arktis säätelee ilmastojärjestelmiä, joista esimerkiksi ruoantuotantomme on riippuvainen. Suojelemalla Arktiksen jääpeitettä, suojelemme myös itseämme.

Meidän on toimittava Arktiksen pelastamiseksi jo tänään. Allekirjoita nyt.

Öljynporaus

Arktinen öljyryntäys on alkamassa. Shell, BP, Exxon, Gazprom, Rosneft ja muut öljy-yhtiöt haluavat ottaa tuhoisan öljyvuodon riskin löytääkseen hiukan lisää öljyä.

Desktop_sta-what-do-villains-get

Samat saastuttajat, jotka ovat vastuussa ilmaston lämmittämisestä, haluavat nyt hyötyä Arktiksen sulamisesta. Arktiksen öljyvarat arvioidaan 90 miljardiksi tynnyriksi. Yhtiöille se on paljon rahaa, maailmalle öljyä riittäisi kolmeksi vuodeksi.

Öljy-yhtiöt haluavat avata kokonaan uuden öljyntuotantoalueen riskeistä välittämättä. Esimerkiksi Suomen arktinen strategia toteaa suoraan, että öljyntorjunta jäisessä vedessä on nykytekniikalla lähes mahdotonta. Väistämätön onnettomuus aiheuttaisi suurta vahinkoa herkälle ympäristölle.

Arktiksella öljynporauslauttoja uhkaavat ajelehtivat jäävuoret ja ankarat olosuhteet. Mikäli annamme öljy-yhtiöiden aloittaa öljynporaus Arktiksella, öljykatastrofin tapahtuminen on vain ajan kysymys. Exxon Valdezin ja Meksikonlahden onnettomuudet ovat osoittaneet, millaista tuhoa öljyvuodot aiheuttavat. Emme saa antaa saman toistua Arktiksella.

Öljynporaus arktisilla vesillä on kiellettävä. Allekirjoita nyt.

Teollinen kalastus

Suuret kalastuslaivueet ovat jo aloittamassa arktisten vesien troolauksen.

Desktop_sta-what-do-we-get

Pohjoinen jäämeri on saavuttamattomuutensa vuoksi ollut tähän asti maailman suurin mertensuojelualue. Pohjoinen on tarjonnut myös kalaparville suojaa maailman meriä tyhjentävältä ylikalastukselta. Jään sulaessa teollinen kalastus on siirtymässä yhä pohjoisemmaksi.

Arktiksen alkuperäiskansat ovat kalastaneet alueella kestävästi jo tuhansien vuosien ajan. Paikallisten kalastajien elinkeino on vaarassa, jos päästämme jättiläismäiset kalastusyritykset riistämään Pohjoisen jäämeren kalakantoja.

Kestämätön teollinen kalastus on kiellettävä arktisilla vesillä. Allekirjoita nyt.

Poliittinen ja sotilaallinen valtapeli

Valtiot varautuvat kasvaviin poliittisiin ja sotilaallisiin jännitteisiin Arktiksella.

Desktop_military

Kilpailu Arktiksen luonnonvaroista saattaa lisätä myös poliittisia ja sotilaallisia jännitteitä Arktiksella. Viime vuosina arktiset maat ovat lisänneet sotilaallista varustautumistaan alueella. Kiistaa aiheuttavat päällekkäiset vaatimukset oikeudesta merenpohjan hyödyntämiseen pohjoisnapaa ympäröivillä alueilla. Myös valtiot Arktiksen ulkopuolella haluavat osansa luonnonvaroista.

Paras tapa suojella alueen rauhaa, on jättää Arktiksen luonnonvarat koskemattomiksi. Julistetaan pohjoisnavan ympärille suojelualue, joka kuuluu meille kaikille. Omistetaan Pohjoinen jäämeri Antarktiksen tapaan rauhalle ja tieteelle.

Arktis kuuluu meille kaikille. Allekirjoita nyt.

SINÄ VOIT SUOJELLA ARKTIKSEN

Yksikään hallitus tai armeija ei puolusta Arktista. Ne haluavat vain päästä käsiksi luonnonvaroihin.

Desktop_sta-what-we-should-do

Meitä on maapallolla yli seitsemän miljardia. Arktiksen tulevaisuus koskettaa meitä kaikkia. Pohjoisen jääpeite heijastaa auringon lämpöä takaisin avaruuteen, mikä vaikuttaa sääolosuhteisiin ja sitä kautta esimerkiksi ruoantuotantoon.

Ilmasto lämpenee Arktiksella kaksi kertaa nopeammin kuin muualla maapallolla. Arktis sulaa fossiilisten polttoaineiden liikakäytön vuoksi. Nyt öljy-yhtiöt haluavat Arktikselle kaivamaan esiin lisää öljyä lämmittämään Arktista ja maapalloa.

Pysäyttämällä arktisen öljyryntäyksen, voimme valita toisenlaisen tulevaisuuden itsellemme, tuleville sukupolville ja Arktikselle. Voimme valita kestävän energian vallankumouksen ja päästää irti öljyriippuvuudesta. Öljy-yhtiöt pyrkivät nopeiden voittojen toivossa estämään muutoksen.

Tiedämme, että vastassamme on joukko maailman vaikutusvaltaisimpia yhtiöitä.

Yhdessä olemme vahvempia kuin suurvallat tai suuryhtiöt. Yhteinen huoli planeetasta ja tulevista sukupolvista tekee meistä voimakkaita. Yhdessä olemme maailman suurin voima.

Pelasta Arktis. Allekirjoita nyt.